Milà, ciutat accessible en 2016

Milà ha guanyat el premi “Access City Award 2016”, que reconeix a les ciutats més accessibles i adaptades a les persones amb discapacitat.

Un dels objectius fonamentals de l’estratègia global de la Unió Europea és de fer Europa més accessible per a les persones amb mobilitat reduïda, entre 2010 i 2020. Per a això, la UE recorre a diversos instruments com la recerca i optimitzar l’accessibilitat en l’entorn construït, el transport, les TIC i en altres àmbits que promouen un mercat de productes i serveis accessibles.

El nombre de persones majors, amb discapacitat o mobilitat reduïda segueix creixent als països europeus; per això, els espais urbans han d’adaptar-se per garantir l’accessibilitat de la població a tots els serveis i recursos que ofereixen les ciutats. Treballar en l’accessibilitat significa afavorir la qualitat de vida a totes les persones, amb independència de la seva edat o mobilitat i, d’aquesta manera, seguir vetllant pel compliment de la igualtat, la justícia i els drets fonamentals de totes les persones.

Per què Milà és una ciutat accessible?

En el cas de la localitat italiana, les seves normes de construcció urbana no solament fomenten l’accessibilitat, sinó que també promouen les normes de disseny universal perquè els seus serveis puguin ser utilitzats pel major nombre possible de persones.

Segons avaluava la Comissió Europea, aquesta ciutat és la guanyadora “no solament pels seus actes enfocats en l’accessibilitat i les seves mesures ja adoptades, sinó també pels seus ambiciosos plans per al futur. S’ha premiat a aquesta ciutat pel seu compromís amb la realització de projectes per promoure l’ocupació de persones amb discapacitat i recolzar la seva vida independent”. Es tracta d’una població les edificacions de la qual reforcen l’accessibilitat i la utilització de les instal·lacions respectant els estàndards de disseny universal.

Per als membres d’AMIDA sempre és interessant poder viatjar còmodament i conèixer noves ciutats.

Leave a comment