La inclusió és important

Com un dels projectes del 2016, AMIDA juntament amb l’Institut Guttmann vol canviar l’enfocament per tractar la discapacitat no com un problema sinó com una diferència funcional. Aquest tema també ha sigut el que les Nacions Unides han tractat el passat dia 3 de desembre com a part dels actes del dia internacional de la discapacitat.

Es calcula que actualment hi ha mil milions de persones discapacitades en el món, i que afronten moltes barreres per ser acceptats socialment, com a conseqüència no gaudeixen de l’accés a la societat, com el transport, l’educació, la política i el treball, de la mateixa manera que altres persones.

Per canviar aquesta situació és necessita promoure l’enfortiment per crear oportunitats reals per la gent, potenciar les seves habilitats i ajudar a establir les seves prioritats. Això implica invertir en les persones – en temes d’ ocupacions, salut, nutrició, educació i protecció social. Per preparar a les persones per aprofitar totes les oportunitats possibles.

A part d’aquest tema, les Nacions Unides també van tractar els subtemes:

  • Fer les ciutats inclusives i accessibles per tots
  • Millorar les dades i estadístiques sobre discapacitat
  • Incloure a persones amb discapacitat invisible en la societat i el desenvolupament

(Font: Nacions Unides http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/ )

Leave a comment